مشخصات بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان


مشخصات بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

تلفنخانه

رئیس بیمارستان

بیمارستان

شهر

33223001-3

اقای دکتر صداقت

خاتم الانبیاء

زاهدان

33295575-85

اقای دکتر راشدی

علی بن ابیطالب(ع)

زاهدان

33228101-2

اقای دکتر سرحدی

بوعلی

زاهدان

33513777-80

اقای دکتر کیان پور

بهاران

زاهدان

33219915-17

اقای دکتر راشدی

چشم پزشکی الزهراء(س)

زاهدان

35333011

اقای دکتر شهرکی

امام علی (ع)

چابهار

337623001-3

اقای دکتر دهقانپور

رازی

سراوان

33716233

 اقای دکتر کرد

امام خمینی (ره)

خاش

فرودگاه

ضریب محرومیت منطقه

فاصله تامرکز استان

جمعیت

شهر

دارد

4.5/5*1.25

0

660.575

زاهدان

دارد

3.5/5

691km

264.51

چابهار

ندارد

3.5/5

337km

175.728

سراوان

ندارد

4/5

180km

155.625

خاش

محتوای مرتبط