اخبار > کارنامه اعتباربخشی بیمارستان ها
 

با توجه به اعلام مدیریت محترم دفتر نظارت و اعتباربخشی اموردرمان وزارت متبوع،کارنامه اعتباربخشی بیمارستان ها از مورخ 11/04/96 به تدریج بارگذاری و توسط دانشگاه و بیمارستان مربوط قابل روئیت خواهد بود.

درجات بیمارستانها به ترتیب : عالی - یک - دو - سه و چهار خواهد بود که جزییات آن متعاقباً اعلام می گردد.

بیمارستانهایی که کمتر از 21% استانداردها را کسب امتیاز کرده باشند، زیر استاندارد تلقی و برای مدت 3 ماه فرصت ارتقاء خواهند داشت تا مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرند.

 


1396/04/10 ١٠:٥٠ News ١٥٨٧٦


خروج
آخرین عناوین خبری


محتوای مرتبط