بیمارستانهای دارای تائیدیه

دریافت مجوز پذیرش بیمار خارجی در2 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
پس از تامین نیروی انسانی و زیرساخت مورد نیاز مجوز پذیرش بیمار خارجی در بیمارستان چشم پزشکی الزهرا(س) زاهدان و بیمارستان امام علی (ع) چابهار دریافت شده است.

در این بیمارستان ها با توجه به دستورالعمل تدوین شده و بر اساس استانداردهای بین المللی فضاهایی برای پذیرش بیماران خارجی ایجاد شده است.
در این راستا علاوه بر فضای فیزیکی، نیروی انسانی مسلط به زبان انگلیسی نیز در کادر درمان این بیمارستان ها حضور دارد.
پس از بازدیدهای کارشناسی وزارت بهداشت مجوز پذیرش بیمار خارجی برای این 2 بیمارستان صادر شد.

گردشگری سلامت این روزها تبدیل به یکی از زیرمجموعه های تخصصی صنعت گردشگری شده است . استان سیستان و بلوچستان به سبب موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در همسایگی چند کشور به ویژه 2 کشور نیازمند به خدمات بهداشتی درمانی، ظرفیت بسیار خوبی برای پذیرش بیماران خارجی دارد.
با توجه به استقبال اتباع کشورهای همسایه از پیگیری امور درمان در سیستان و بلوچستان تلاش می کنیم تا پایان سال سایر بیمارستان های زیرپوشش این دانشگاه نیز با اجرای دستورالعمل های وزارت بهداشت بتوانند مجوز پذیرش بیمار خارجی را کسب کنند.
با توجه به 2 زبانه بودن سایت بیمارستان های دارای مجوز، بیماران خارجی برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با فرایند پذیرش می توانند به سایت این بیمارستان ها مراجعه کنند.

سال گذشته افزون بر سه هزار بیمار از کشورهای افغانستان، پاکستان، عمان و عراق برای درمان در بیمارستان های زیرپوشش این دانشگاه پذیرش شدند.
علاوه بر دریافت مجوز پذیرش بیمار خارجی در 2 بیمارستان چشم پزشکی الزهرا(س) زاهدان و بیمارستان امام علی (ع) چابهار پیگیریهای لازم در زمینه دریافت مجوز برای چهار بیمارستان دیگر شامل خاتم الانبیا(ص) زاهدان و علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان و رازی سراوان
و ایرانمهر سراوان از مجموعه های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز با توجه به دستورالعمل تدوین شده و بر اساس استانداردهای بین المللی، در سالجاری در حال انجام است.