انواع گردشگری سلامت در استان

گردشگری تندرستی، درمانی و پزشکی سه قطب رونق وتوسعه سیستان و بلوچستان
سه بخش گردشگری سلامت، تندرستی و درمانی از جمله ظرفیتها و توانمندی های ارزشمند و بی نظیر سیستان و بلوچستان است که می تواند زمینه ساز جذب توریست و رونق و توسعه منطقه شود.

گردشگری سلامت و ارائه خدمات به بیماران خارجی این روزها به یکی از زیر مجموعه تخصصی صنعت گردشگری تبدیل شده به گونه ای که علاوه بر اشتغال زایی برای متخصصان کشور مقصد، درآمدزایی و ارزآوری بسیاری را برای هر منطقه به همراه دارد.
به گفته کارشناسان در این برهه از زمان که توسعه گردشگری درمانی مورد رقابت قرار گرفته کشورهایی می توانند موفق عمل کنند که راهبردی مشخص برای پاسخگویی به تقاضای بین المللی اتخاذ و خدمات متناسب با آن را عرضه کنند.
در این میان استان پهناور سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در همسایگی کشورهای افغانستان، پاکستان، حوزه دریای عمان و وجود ظرفیت ها و زیرساخت های لازم از جمله دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانهای متعدد، مرکز بزرگ چشم پزشکی و از همه مهمتر نیروهای متخصص و فوق تخصص آمادگی جذب توریست در سه بخش گردشگری سلامت را دارد و می تواند دروازه ورودی و خروجی مهمی برای این حوزه باشد.


 گردشگری پزشکی:
وجود مرکز و بیمارستان مجهز و بزرگ چشم پزشکی زاهدان و جایگاه این مرکز از نظر درمان و تربیت نیروهای تخصصی و فوق تخصص در کشور و منطقه، دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی در زابل، زاهدان و ایرانشهر و چابهار ظرفیت های بسیار مهمی برای جذب گردشگر هستند، علاوه بر این حضور تمامی گروههای فوق تخصصی سوای از گروه چشم پزشکی در گروههای دیگر نظیر اطفال، دندانپزشکی و قلب نیز توانایی های شایسته ای دارد.

گردشگری تندرستی:
وجود چشمه های آب گرم معدنی در منطقه تفتان و بزمان و وجود مناطق بکر و آرام با آب و هوای تمییز و لطیف و سواحل زیبا که می تواند برای هر انسانی آرامش بخش باشد، سیستان و بلوچستان را به مرکز تندرستی و آرامش تبدیل کرده و این ظرفیت ها زمینه ساز جذب گردشگر شده است.


 گردشگری درمانی:
وجود گل فشان های متعدد در خاش و چابهار، بیمارستانهای مجهز با نیروهای تخصصی و فوق تخصصی در بخش های مختلف درمانی نیز قابلیت جذب گردشگر در این حوزه را دارد که می توان از این ظرفیت های بی نظیر در توسعه و پیشرفت استان هر چه بیشتر بهره گرفت.