اخبار جدید
زمان توزیع نیروهای متخصص مشمول خدمات مورد تعهد
زمان توزیع نیروهای متخصص مشمول خدمات مورد تعهد
 ١١:٢٥ - 1396/08/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه قاصدک
برگزاری کارگاه قاصدک
 ٠٨:٠٨ - 1396/08/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
معرفی سرکار خانم دکتر زهرا کیخا بعنوان سرپرست مدیریت نظارت ، اعتباربخشی و صدور پروانه ها
معرفی سرکار خانم دکتر زهرا کیخا بعنوان سرپرست مدیریت نظارت ، اعتباربخشی و صدور پروانه ها
 ٠٨:٠٢ - 1396/08/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
اهداء تندیس اسطوره اخلاق توسط نظام پرستاری زاهدان به رئیس هیئت برد پرستاری وزارت بهداشت
اهداء تندیس اسطوره اخلاق توسط نظام پرستاری زاهدان به رئیس هیئت برد پرستاری وزارت بهداشت
 ٠٧:٣٢ - 1396/06/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه دو روزه آموزشی خدمات پایه مددکاری اجتماعی در معاونت درمان دانشگاه
برگزاری کارگاه دو روزه آموزشی خدمات پایه مددکاری اجتماعی در معاونت درمان دانشگاه
 ١٣:١٣ - 1396/06/06 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

محتوای مرتبط