اخبار > ارائه خدمات روزانه به حدود 100 نفر روزانه در درمانگاه گوش و حلق و بینی و کاشت حلزون بیمارستان فوق تخصصی الزهراء (س) زاهداندکتر قاسم میری علی آباد معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بازدید از بخش های بیمارستان فوق تخصصی الزهراء (س):
در این بیمارستان فوق تخصصی علاوه بر سابقه دیرینه آن در زمینه خدمات چشم پزشکی خوشبختانه خدمات فوق تخصصی کاشت حلزون و گوش و حلق و بینی در حال اجراست.
خانواده های عزیزی که احیانا فرزندان آنان دچار مشکل شنوایی هستند می توانند  با مراجعه به متخصصین این بیمارستان در زمینه آغاز روند درمانی مشکل ناشنوایی فرزندانشان اقدام نمایند.1399/11/05 ٠٧:٥٩ News ٣٠٧٨٨


خروج

اخبار

محتوای مرتبط