اخبار > آزمایشگاه تخصصی تشخیص کووید-19 سراوان بر اساس آخرین استانداردهای جهانی تجهیز شده استدکتر علیرضا سلیمی خراشاد، مدیر آزمایشگاه مرجع سلامت و امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:
این آزمایشگاه سومین آزمایشگاه تخصصی کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و پنجمین آزمایشگاه در استان می باشد.
همکاران ما در این آزمایشگاه تا کنون 6 هزار  714 تست مولکولی(PCR) و 773 تست سریع(RAPID)  برای افراد مشکوک انجام داده اند.
در اوج کرونا هم با تدابیر اتخاذ شده هیچگونه کمبودی در خصوص کیت های تشخیص در استان نداشتیم.
در حال حاضر علاوه بر تست های تشخیص سریع زیر تست های سلولی و مولکولی برای تائید نهائی نتایج تست های مثبت سریع استفاده می شود.


1399/11/05 ٠٧:٥٥ News ٣٠٧٨٦


خروج

اخبار

محتوای مرتبط