اخبار > نخستین دستگاه ماموگرافی در بیمارستان امام خمینی (ره) خاش نصب شد.دکتر قاسم میری علی آباد معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان این مطلب گفت: با حمایت های مستمر رئیس دانشگاه و با اهتمامی که در زمینه ارتقاء دسترسی مردم به خدمات تشخیصی وجود دارد این دستگاه در بیمارستان شهرستان خاش نصب شد.
وی گفت: این دستگاه از بهترین کیفیت و بالاترین فن آوری روز برخوردار است و با راه اندازی این دستگاه، مسیر دریافت این خدمت برای بانوان محترم خاش بسیار کوتاه شده است.
به گفته دکتر میری علی آباد، قیمت این دستگاه در حال حاضر بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال است.
دکتر میری علی آباد ادامه داد: تجهیز حوزه درمان خاش به دستگاه ماموگرافی، بخش دیگری از مسافرت های درمانی مردم و اعزام های بیمارستانی را کاهش می دهد و بدون تردید رضایتمندی و اعتماد بیشتر بیماران را بدنبال خواهد داشت.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت:تامین نیروی انسانی متخصص و فراهم کردن زیر ساخت های فیزیکی و تجهیزاتی مصداق بارز تامین عدالت در سلامت است و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با قدرت در این مسیر حرکت خواهد کرد.1399/11/05 ٠٧:٤٨ News ٣٠٧٨٣


خروج

اخبار

محتوای مرتبط