اخبار > خدمات همکاران اورژانس 115 نقطه قوت نظام سلامت استدکتر سید محمد هاشمی شهری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بازدید از بخش های مختلف اورژانس 115 زاهدان:

در زمینه استانداردهای خدمات اورژانس پیش بیمارستانی کمبودی نداریم ولی همیشه در تلاشیم تا با توجه به موقعیت استان و وجود بحرانهای مختلف از استانداردها عقب نباشیم.
در حال حاضر تعداد 55 پایگاه اورژانس فعال در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سطح شهر و جاده ها و مناطق مختلف داریم که در طی چند سال اخیر تعدادی از این پایگاهها از حالت کانکس به ساختمان تبدیل گردیده است.
در حوزه اورژانس 115 و پیش بیمارستانی هر روز شاهد تحول اساسی در راستای خدمات رسانی سریعتر به مردم هستیم که ناشی از تلاش وافر و شبانه روزی  خادمان حوزه سلامت در همه ایام سال است که لازم است از  خدمات همه این عزیزان در تمام نقاط استان تقدیر می کنم.1399/04/18 ٠٨:١٤ News ٢٧٩٣٦


خروج

اخبار

محتوای مرتبط