اخبار > راه اندازی دستگاه دوم اکسیژن ساز بیمارستان بوعلی زاهداندکتر زهره حیدری، مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:
✅ با توجه به بحران کرونا و افزایش بی سابقه مصرف اکسیژن در بخشهای بستری بیمارستان دستگاه دوم اکسیژن ساز بیمارستان راه اندازی و درمدار قرار گرفت.
✅ در چند وقت اخیر حجم بیماران بستری در بیمارستان بوعلی زاهدان افزایش چشمگیری یافته است و بیش از 95 درصد تختهای این بیمارستان اشغال است.
✅ نصب دستگاه دوم اکسیژن ساز حدود 16 میلیارد ریال هزینه در برداشته است.
✅ درحال حاضر با وجود دو دستگاه اکسیژن ساز در بیمارستان نیاز به اکسیژن بیمارستان مرتفع می گردد.1399/04/16 ٠٧:٥٠ News ٢٧٨٦٥


خروج

اخبار

محتوای مرتبط