اخبار > گسترش بخش های مراقبت ویژه کودکان PICU از ضروری ترین برنامه های سلامت کودکان استبخش مراقبت های ویژه کودکان PICU  بیمارستان رازی سراوان به زودی راه اندازی می گردد.

💢 دکتر قاسم میری علی آباد، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:
✅ حدود 40 درصد جمعیت استان را افراد زیر 14 سال تشکیل می دهند و  تمرکز بر ارتقای سلامت نوزادان و کودکان زمینه سازی جامعه سالم و سلامت نسل آینده این سرزمین است.


✅ در حال حاضر در مرکز استان 14 تخت مراقبت های ویژه کودکان وجود دارد که با این وجود گسترش تخت های ویژه مراقبت کودکان در سطح استان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
✅ با راه اندازی بخش های مراقبت ویژه کودکان در بیمارستانهای استان شاهد ارتقای شاخص های سلامت و کاهش مرگ و میر کودکان خواهیم بود.


1399/04/03 ٠٧:١٧ News ٢٧٧٣١


خروج

اخبار

محتوای مرتبط