اخبار > دکتر محمد نادری از پزشکان پیشکسوت استان و متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری در بیمارستان بوعلی زاهدانهفته سلامت را به همه دست اندرکاران حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبریک می گویم و امیدوارم خادمان سلامت همیشه و در همه احوال، دست در دست هم پاسدار سلامت جامعه و عامل ایجاد محیط امن برای زندگی مردم باشند.

بعد از نخستین روزهای شیوع آلودگی در کشور چین ستاد بحران در دانشگاه ما هم  به ریاست دکتر هاشمی شهری فعال شد  و  فعالیت های آموزشی برای کنترل عفونت و تامین تجهیزات آغاز گردید.

خوشبختانه با استفاده از ظرفیت های موجود در دانشگاه و بیمارستان بوعلی، تجارب قبلی کارکنان بیمارستان در حوادث، همه گیری ها و بیماری های عفونی و همچنین وجود کادر درمانی متعهد و متخصص در آزمایشگاه، رادیولوژی، حوزه پرستاری، کنترل عفونت، حوزه پزشکی و سایر واحدها توانستیم به لطف خدا تا کنون کارنامه قابل قبولی را در این زمینه ارائه کنیم.


1399/02/03 ٠٩:٢٤ News ٢٧١٠٢


خروج

اخبار

محتوای مرتبط