شورای پزشکی و پزشک معتمد دانشگاه

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

شورای پزشکی استان :


نام و نام خانوادگی: دکتر محسنعلی فیروزکوهی مقدم  

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای پزشکی

سمت: رئیس شورا

کارشناسان: الهام براهویی نژاد ، حوا اصغری

شرح وظایف :

الف) اجراي دستور العمل هاي صادره در زمينه معذوريت بيماري

ب) درمان بيماريهاي كاركنان و در صورت لزوم صدور گواهي پزشكي

پ) تاييد گواهي هاي پزشكي تا 20 روز و يا كمتر از آن

ج) تاييد مرخصي قبل و بعد از زايمان

چ) بررسي و تاييد بيماران خاص (مهاجرين افغان)

ح) تاييد افراد استخدام كشوري از نظر معاينات باليني و آزمايشات پاراكلينيك معرفي شده از سازمانها ،ادارات و بانك هاي استان.

خ) تاييديه افراد معرفي شده جهت انجام آزمايش اعتياد به آزمايشگاه رفرانس

 

 


054-33372053
054-33372053

 

 

 

 

 


واحدها

محتوای مرتبط