1397/08/22
افتتاح مراکز جامع خدمات بیماران خاص بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان
با حضور‌ ویدئو کنفرانسی مقام عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی